[Pics + Fancam] 160116 ANDY Birthday Fanmeeting in Shanghai

Pics from Andy B-day FM in Shanghai by slideshow

(đây là ảnh được chạy trên slideshow, mọi người xem bằng cách để tự chạy hoặc có thể ấn nút tua sang trái phải nhé)

This slideshow requires JavaScript.

Fancam

Continue reading “[Pics + Fancam] 160116 ANDY Birthday Fanmeeting in Shanghai”