160129 Dongwan at g+starzone season5 x CI ENT OPENINGS

Dongwan tham dự buổi khai trương của g+starzone và CI ENT cùng với 3 chàng của nhóm Double S 301

CZ3hMacWcAA6L6W Continue reading “160129 Dongwan at g+starzone season5 x CI ENT OPENINGS”

Advertisements

160123 Andy FM in Seoul – Before/After FM

Continue reading “160123 Andy FM in Seoul – Before/After FM”

[Pics + Fancam] 160116 ANDY Birthday Fanmeeting in Shanghai

Pics from Andy B-day FM in Shanghai by slideshow

(đây là ảnh được chạy trên slideshow, mọi người xem bằng cách để tự chạy hoặc có thể ấn nút tua sang trái phải nhé)

This slideshow requires JavaScript.

Fancam

Continue reading “[Pics + Fancam] 160116 ANDY Birthday Fanmeeting in Shanghai”