[SCANS HD] Discovery of Romance Photo Essay

Tuần lễ mừng ngày kỷ niệm của Shinhwa cũng bắt đầu cho sự trở lại của Actor Mun trong bộ phim mới sẽ được lên sóng vào tháng 5 tới nên ad sẽ tặng cả nhà bộ ảnh từ DOR Photo Essay nữa để hâm nóng dần chờ sự trở lại chính thức trên màn ảnh của diễn viên Mun nha 🙂 enjoy ❤

tumblr_nl7r24NIUP1ssd70yo1_1280tumblr_nl7r24NIUP1ssd70yo2_1280

tumblr_nl7r24NIUP1ssd70yo3_1280tumblr_nl7r24NIUP1ssd70yo4_1280tumblr_nl7r24NIUP1ssd70yo5_1280tumblr_nl7r24NIUP1ssd70yo6_1280tumblr_nl7r24NIUP1ssd70yo7_1280tumblr_nl7r24NIUP1ssd70yo8_1280tumblr_nl7r24NIUP1ssd70yo9_1280

tumblr_nl5y7xJB791ssd70yo1_1280tumblr_nl5y7xJB791ssd70yo2_1280tumblr_nl5y7xJB791ssd70yo3_1280tumblr_nl5y7xJB791ssd70yo4_1280tumblr_nl5y7xJB791ssd70yo5_1280tumblr_nl5y7xJB791ssd70yo6_1280tumblr_nl5y7xJB791ssd70yo7_1280tumblr_nl5y7xJB791ssd70yo8_1280tumblr_nl5y7xJB791ssd70yo9_1280

tumblr_nl5y9vQuRm1ssd70yo1_1280tumblr_nl5y9vQuRm1ssd70yo2_1280tumblr_nl5y9vQuRm1ssd70yo3_1280tumblr_nl5y9vQuRm1ssd70yo4_1280tumblr_nl5y9vQuRm1ssd70yo5_1280tumblr_nl5y9vQuRm1ssd70yo6_1280tumblr_nl5y9vQuRm1ssd70yo7_1280tumblr_nl5y9vQuRm1ssd70yo8_1280tumblr_nl5y9vQuRm1ssd70yo9_1280

tumblr_nl7ppz59fL1ssd70yo1_1280tumblr_nl7ppz59fL1ssd70yo2_1280tumblr_nl7ppz59fL1ssd70yo3_1280tumblr_nl7ppz59fL1ssd70yo4_1280tumblr_nl7ppz59fL1ssd70yo5_1280tumblr_nl7ppz59fL1ssd70yo6_1280tumblr_nl7ppz59fL1ssd70yo7_1280tumblr_nl7ppz59fL1ssd70yo8_1280tumblr_nl7ppz59fL1ssd70yo9_1280tumblr_nl7pw2KJlW1ssd70yo1_1280tumblr_nl7pw2KJlW1ssd70yo2_1280tumblr_nl7pw2KJlW1ssd70yo3_1280tumblr_nl7pw2KJlW1ssd70yo4_1280tumblr_nl7pw2KJlW1ssd70yo5_1280tumblr_nl7pw2KJlW1ssd70yo6_1280tumblr_nl7pw2KJlW1ssd70yo7_1280tumblr_nl7pw2KJlW1ssd70yo8_1280tumblr_nl7pw2KJlW1ssd70yo9_1280tumblr_nl7q0c5TYO1ssd70yo1_1280tumblr_nl7q0c5TYO1ssd70yo2_1280tumblr_nl7q0c5TYO1ssd70yo3_1280tumblr_nl7q0c5TYO1ssd70yo4_1280tumblr_nl7q0c5TYO1ssd70yo5_1280tumblr_nl7q0c5TYO1ssd70yo6_1280tumblr_nl7q0c5TYO1ssd70yo7_1280tumblr_nl7q0c5TYO1ssd70yo8_1280tumblr_nl7q0c5TYO1ssd70yo9_1280tumblr_nl7q837BJa1ssd70yo1_1280tumblr_nl7q837BJa1ssd70yo2_1280tumblr_nl7q837BJa1ssd70yo3_1280tumblr_nl7q837BJa1ssd70yo4_1280tumblr_nl7q837BJa1ssd70yo5_1280tumblr_nl7q837BJa1ssd70yo6_1280tumblr_nl7q837BJa1ssd70yo7_1280tumblr_nl7q837BJa1ssd70yo8_1280tumblr_nl7q837BJa1ssd70yo9_1280tumblr_nl7qd43NZk1ssd70yo1_1280tumblr_nl7qd43NZk1ssd70yo2_1280tumblr_nl7qd43NZk1ssd70yo3_1280tumblr_nl7qd43NZk1ssd70yo4_1280tumblr_nl7qd43NZk1ssd70yo5_1280tumblr_nl7qd43NZk1ssd70yo6_1280tumblr_nl7qd43NZk1ssd70yo7_1280tumblr_nl7qd43NZk1ssd70yo8_1280tumblr_nl7qd43NZk1ssd70yo9_1280tumblr_nl7qkpC2Bk1ssd70yo1_1280tumblr_nl7qkpC2Bk1ssd70yo2_1280tumblr_nl7qkpC2Bk1ssd70yo3_1280tumblr_nl7qkpC2Bk1ssd70yo4_1280tumblr_nl7qkpC2Bk1ssd70yo5_1280tumblr_nl7qkpC2Bk1ssd70yo6_1280tumblr_nl7qkpC2Bk1ssd70yo7_1280tumblr_nl7qkpC2Bk1ssd70yo8_1280tumblr_nl7qkpC2Bk1ssd70yo9_1280tumblr_nl7qr6rgb11ssd70yo1_1280tumblr_nl7qr6rgb11ssd70yo2_1280tumblr_nl7qr6rgb11ssd70yo3_1280tumblr_nl7qr6rgb11ssd70yo4_1280tumblr_nl7qr6rgb11ssd70yo5_1280tumblr_nl7qr6rgb11ssd70yo6_1280tumblr_nl7qr6rgb11ssd70yo7_1280tumblr_nl7qr6rgb11ssd70yo8_1280tumblr_nl7r64blTg1ssd70yo1_1280tumblr_nl7r64blTg1ssd70yo2_1280tumblr_nl7r64blTg1ssd70yo3_1280tumblr_nl7r64blTg1ssd70yo4_1280tumblr_nl7r64blTg1ssd70yo5_1280tumblr_nl7r64blTg1ssd70yo6_1280tumblr_nl7rcxHiOc1ssd70yo2_1280tumblr_nl7rcxHiOc1ssd70yo5_1280tumblr_nl7rcxHiOc1ssd70yo1_1280tumblr_nl7rcxHiOc1ssd70yo4_1280tumblr_nl7rcxHiOc1ssd70yo3_1280

Original scan by Drama_JSJang_Joker @ Weibo.com via siltheexplorer

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s