[Pics + Fancam] 160116 ANDY Birthday Fanmeeting in Shanghai

Pics from Andy B-day FM in Shanghai by slideshow

(đây là ảnh được chạy trên slideshow, mọi người xem bằng cách để tự chạy hoặc có thể ấn nút tua sang trái phải nhé)

This slideshow requires JavaScript.

Fancam

http://video.weibo.com/show?fid=1034:ef728c83824429b95939951895b813fe

http://video.weibo.com/show?fid=1034:01ded6050a5151bcb4f3b72b341e231b

http://video.weibo.com/show?fid=1034:39f169ad47dd2bab4edc1d8e97b128b1

http://video.weibo.com/show?fid=1034:237fad4b27abc804cd3956f14b538575

http://video.weibo.com/show?fid=1034:81f52f68f50d72f5dc28820ab4d9eec2

http://video.weibo.com/show?fid=1034:513d79965daa678124c600034ef96185

http://video.weibo.com/show?fid=1034:e14281157a199f6c3af8a5b37d078220

http://video.weibo.com/show?fid=1034:07f05bef4c4b40639457d775b61ee967

http://video.weibo.com/show?fid=1034:628782500d7aa9201423b14f187fe196

http://video.weibo.com/show?fid=1034:a7821e1a1828ad02edd870728d42093f

http://video.weibo.com/show?fid=1034:5b0b224935cbb233f217d005aa858d61

http://video.weibo.com/show?fid=1034:c649fe26b73f9048cc2c9e65cebf9653

http://video.weibo.com/show?fid=1034:caf2ad955865302fd0f5138631ccd7ac

cre: KHJLSY, Erica叫碧哥, 莫陌家的樱桃园丶, 朴小馨馨, 阿彩_ , Cynthia_tmt ,

奔着神经去了, 媛泥煤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s